Livsglede for Eldre (2016-2023)

Amazing deltar jevnlig på «Livsglede for Eldre»

  • 6. oktober 2016, Randaberg kirke i menighetssalen
  • 3. oktober 2017 på Varen kulturscene sammen med Gunnar Roalkvam, utdrag fra «Roalkvam å di»
  • 4. oktober 2018 «Okka Hovland» sammen med Ingvar Hovland på Varen, Randaberg
  • 3. oktober 2019 på Varen kulturscene
  • 5. oktober 2023 i Randaberg kirke sammen med Einar Arne Garlid