Tilbakeblikk

I denne undermenyen finner du informasjon, bilder og annet innhold fra tidligere prosjekt, konserter, og større opptredener som vi har gjennomført siden starten i 2008.

Vi liker å jobbe med prosjekter og et typisk Amazing-prosjekt betyr at vi velger oss et tema og setter sammen et musikalsk program rundt dette. Temaet kan være så mangt; en musikalsk retning, en artist, et miljø, en årstid, en tekstforfatter – eller noe helt annet.

Målet med et prosjekt er å bygge opp et repertoar og et musikalsk bilde som vi kan presentere i form av konserter eller forestillinger for publikum. Gjerne noe som både skaper en stemning og gir litt tanker og refleksjoner for tilhørerne. Koret vil alltid stå sentralt, men vi supplerer gjerne med andre uttrykksformer som kåseri, tekstlesning, solosang, eller annen form for formidling. Siden vi bare øver hver fjortende dag tar det litt tid å bygge opp innholdet til et prosjekt, så vi bruker gjerne et års tid fra vi starter til vi er i mål. Men så blir det jo helt Amazing også, da!

Mange av våre prosjekter har hatt et lokalt tilsnitt og vi har gjerne samarbeidet med andre lokale musikere eller tekstforfattere. I menyen finner du litt mer informasjon om prosjektene vi har gjennomført så langt.

Bildet er fra konserten Roalkvam & di på Skur 2 i 2015