Velkommen

Koret Amazing har sin hjemstavn i Stavanger og består av sangere fra hele regionen. Koret ble etablert i 2008 og vi er en stabil og god gjeng på 40-50 sangere. Vi har vår egen pianist og til litt større konserter supplerer vi gjerne med gitarer og slagverk.

Vi legger stor vekt på at vi skal ha det kjekt sammen og koret er derfor også en viktig sosial møteplass for medlemmene. Vi har et variert repertoar, deltar på et mangfold av opptredener og vi er åpne for alle – alle aldre, alle kjønn og alle livssyn. Det er ingen opptaksprøve for å begynne hos oss, liker du å synge er du kvalifisert! Vi får låne øvingslokale i Tasta kirke og som takk for det pleier vi å delta på en gudstjeneste der en gang i blant. Men utover det synger vi overalt der vi er ønsket.

Se også vår Facebook-side.

Fra juleforestillingen i 2023

HVA SYNGER VI?

Repertoaret er ganske så allsidig, basert på korarrangementer for tre eller fire stemmer. Vi har gjennom flere av prosjektene våre bygget opp et bredt repertoar basert på lokal musikk og har bl.a. jobbet mye med tekstene til Gunnar Roalkvam og Ingvar Hovland. Men vi supplerer også med pop- og visesanger fra ulike epoker, herunder bl.a. Tir n’a Noir, Alone Awake (En natt forbi), Anemone – og innimellom litt gospel og kristne sanger. Noen ganger bruker vi solistinnslag, men koret er likevel alltid i sentrum. Vi har gjennomført flere prosjekter i årenes løp, de fleste med utgangspunkt i sanger og tekster fra vår region.

Se mer under Tilbakeblikk.

Vil du være med?

De to første øvelsene i hvert semester (se semesterprogram) er åpne øvelser der nye medlemmer er hjertelig velkomne.

Vi øver i Tasta kirke i Stavanger annenhver tirsdag (partallsuker) fra kl. 19.30 – 22.00.

Amazing – et kor drevet av frivillighet.

Koret baserer sin virksomhet på frivillighet og det betyr at alle som er med må regne med å bidra utover synging. Det skal lages pausemat og kaffe, rigges til før og etter øvelser, det skal holdes styr på notene våre og medlemslister skal være a jour. Styret skal også ha sine medlemmer, noen skal dirigere og akkompagnere. I tillegg har vi en del oppgaver i forbindelse med arrangementer der vi er avhengig av frivillig hjelp. Alle kan ikke alt, men alle kan noe og koret er avhengig av dette bidraget fra hvert enkelt kormedlem for at vi skal beholde profilen vår.